Politisk sirkus

Valgerd har igjen kastet stein. I sin grenseløse selvgodhet har hun igjen gitt uttrykk for sin moralske fordømmelse av Frp, og på sitt moralske grunnlag gått inn for at KrFs få representanter i kommunestyrer og fylkesting skal isolere Frp ved ordførervalg og ved etableringen av byråd.