Brent barn skyr ilden

Jeg har i mange år jobbet som ekstravakt ved en institusjon i Bergen.