Eiendommelig eiendomsskatt

En fiskalskatt som ikke fører til annet enn dobbel beskatning på eiendommen.