Høyre tviler på byråkratitall

Høyres Monica Mæland er ikke sikker på at Bergen er billigst på administrasjon blant storbyene.