Paven er død - so what!

Er ikke tiden moden for å avsløre religionens bedrageri! En gammel skrøpelig mann er gått bort. En gammel mann som i flere uker er blitt heist opp og ned bak et vindu i Vatikanet, for der ifra å kunne vinke til tusenvis av tårevåte, hjernevaskede tilskuere, er død.

Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over 17 år gammel

Av Dave Watson

En patetisk figur som ble presentert som Guds stedfortreder her på jorden, får nå halve verdens befolkning til å miste fornuft og dømmekraft! Er det virkelig det 21. århundre vi befinner oss i?

Hva er det som gjøre at flere millioner mennesker går med på en slik bedrageri? Ikke nok med at de tror på denne uvirkelig åndelige fremstillingen av paven som Guds røst på jorden, men de kjøper også den løgnaktige og glatte fremstillingen om den verdslige mannen, oppdiktet av Vatikanets PR-maskineri. En fremstilling som har svært lite med virkeligheten å gjøre. Vatikanet og internasjonale medier har skapt et image av pave Johannes Paul II som en hellig mann opptatt av de fattiges kår og en forkjemper for de undertrykte, de «fattiges røst» er han blitt kalt. Men i virkeligheten har den katolske kirkens sosiale engasjement for de fattige, skjedd på et helt annet plan enn hos paven og hierarkiet i Vatikanet. De prestene, nonnene, biskopene og leke katolikkene som har engasjerte seg, med livet som innsats, mot undertrykkende regimer verden over, har faktisk blitt aktivt motarbeidet av pave Johannes Paul II.

Da Karol Wojtyla overtok pavestolen var disse katolikkene, tilhengere av frigjøringsteologi, godt i gang med å forkynne og fortolke Bibelen slik at de kunne bevisstgjøre og organisere fattige i den tredje verden. De jobbet for å bistå folk i deres kamp for rettferdighet og mot undertrykkende regimer og diktatorer, spesielt i Latin-Amerika. Her kan nevnes erkebiskopen i El Salvador, Oscar Romero, som for nøyaktig 25 år siden ble brutalt myrdet av en dødsskvadron. Dette skjedde kort tid etter at paven kritiserte Romeros arbeid for det sterkt undertrykte salvadoranske folket. Andre fremtredende forkjemperer for de fattige og undertrykte, som biskop Helder Cámara, Paulo Evaristo Arns og Leonardo Boff i Brasil, Gustavo Gutiérez i Peru, Cardenal-brødrene i Nicaragua og biskop Samuel Ruíz i Mexico, har alle sammen følt pavens og Vatikanets vrede i form av bl.a. forflyttelse og avsettelser. Vatikanet under Johannes Paul II sin ledelse, erklærte krig mot frigjøringsteologer nettopp fordi de stilte det forbudte spørsmålet: «Hvorfor sulter de fattige?» De ble beskyldt for å forgifte evangeliet med marxismen, og true status quo ved å hjelpe de fattige til å organisere seg. For å motarbeide dette, gikk paven så langt som til å etablere en moderne utgave av middelalderens beryktede inkvisisjon: Congregación por la Doctrina de la Fe. Selv om denne nye «inkvisisjonen» ikke dømte frigjøringsteologene til å brennes levende, ga den signaler til militæret og oligarkiet i Latin-Amerika om at det var fritt frem for å forfølge og undertrykke basissamfunnene, og deres talsmenn og kvinner. Listen over myrdede biskoper, prester, nonner og kristne aktivister er lang og sørgelig.

Johannes Paul II, hans ideologiske krigsgeneral Kardinal Ratzinger, og den katolske kirkens hierarki, står direkte ansvarlig for det skjendige forræderi av folk som ville bruke det kristne budskap for å hjelpe kontinentets fattige flertall. Vatikanet samarbeidet med brutale diktaturer i bl.a. Argentina og Chile og støttet opp om USAs terroristiske intervensjoner i Nicaragua og El Salvador. Og vi må aldri glemmer Johannes Paul IIs patetiske forsøk på å hjelpe tidligere diktator Augusto Pinochet fra å bli stilt til ansvar for tortur, forsvinninger og mord, etter hans arrestasjon i London i 1998.

Og nå venter en hel verden ukritisk og spent på at en strime av hvit røyk skal krype opp over det Sixtinske kapell. Da får vi vite om vi får en afrikansk eller en latinamerikansk pave — en tredje verdens eller første verdens pave - en gul, svart eller hvit pave. Og er du ikke fornøyd med kardinalenes valg kan du kjøpe deg en «Pope on a rope soape» (pavefigur i såpe) på Petersplassen! Paven er død, so what! Kan vi ikke endelig gjøre oss ferdig med dette middelalderske bedrageriet - eller kanskje er miraklenes tid virkelig forbi?

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Paven er død

  2. «Helgen, straks ...»

  3. Tårenes Rom(a)

BT anbefaler

Skjelt ut av Wolfe: – Det likte jeg godt!

Brann har gått 20 seriekamper uten å tape.

LES SAKEN