Nasjonal illojalitet

Det sprer seg en sykdom rundt om i verden som i sine konsekvenser kan ha langt verre og alvorligere virkninger for Norge og andre av verdens land enn sars.