«Tullinger tok kongens plass»

"Festspillene 2003 er åpnet, og i gårsdagens BT kunne vi lese om begivenheten. På førstesiden velger avisen å gjengi en uttalelse fra en advokat, som mener åpningsseremonien med de såkalte Padoxene, var en majestetsfornærmelse," skriver døvetolk Ingeborg Skaten.