Bybanen - et pluss for kollektivtrafikken

Som mangeårig samferdselspolitiker - og som den eneste folkevalgte som har vært med i styringsprosessen for Bergensprogrammet fra starten i 1998, er jeg selvsagt opptatt av å få til gode og miljøvennlige trafikkløsninger - ikke minst gjelder dette å få til løsninger som gir en økt kollektivandel.