Nytt og unikt opplegg i Bergen

Bergen går nye veier i arbeidet med flyktninger. Ansvaret er samlet i Motaks- og kompetansesenteret for integrering av innvandrere og flyktninger (MOKS).