Stans graffitiutsmykningen!

Antikvarisk Utvalg i Fortidsminneforeningen i Bergen har drøftet Bergens Kunstforenings planer om en graffitiutsmykning på Bergen Kunsthall (BT 13.6), og vil protestere på det sterkeste mot dette inngrepet i den verneverdige bygningens arkitektur.