Gambling med kraftmarkedet

Debatten rundt kraftforsyningen og strømprisen til det norske folk har skapt en rekke spørsmål, men gitt oss få svar.