Ønskte ikkje budsjettavtale med Frp

Representantar frå regjeringspartia har ved fleire høve prøvd å gje inntrykk av at Frp kunne oppnådd det same resultatet som Ap, berre vi hadde forhandla vidare. Sanninga er nok ei anna.