Sykkel på Fløyen

BT har i søndagsutgaven 16.11. tatt opp en aktuell sak angående sykling til og på Fløyen, på bakgrunn av et bystyrevedtak fra september som kraftig innskrenker valgmulighetene for hvor syklister kan ferdes.