Ut av oljealderen

07.11.03 kunne BT melde at Vestlandet må forberede seg på et økende tap av arbeidsplasser innen oljerelatert virksomhet de nærmeste årene.