Robbet barnehage for 150.000

De ansatte i Bremnes barnehage på Bømlo fikk sjokk da de møtte på jobb klokken 06.30 fredag. I løpet av natten hadde tyver brutt seg inn i barnehagen, og stjålet data- , foto- og stereoutstyr for til sammen 150.000 kroner.