Eventyrleg i vinterskogen

Issvullane undervegs var berre ei glatt utfordring, og inne i skogen venta varmande bål, skautkledd eventyrforteljar og eit ekte troll.