Det gode liv i Norge

Fra tid til annen diskuterer sentrale politikere i hvilken grad man skal bruke av oljefondet for å løse primære, sosiale oppgaver.