Kystkultursenteret - igjen

Det kan nok fortone seg ganske forvirrende både for byens politikere og for befolkningen generelt hva som er det egentlige problemet ved Kystkultursenteret i Sandviken. Jeg vil derfor prøve å redegjøre for et par viktige forhold.