Mulig kompromiss om Bergensprogrammet

Fylket låner bompenger fra Bergen, og Bergen får halvparten av riksveimidlene i Hordaland. Slik er hovedpunktene i Høyres forslag til kompromiss i striden om finansiering av bybanen og de andre prosjektene i Bergensprogrammet.