Skulen og klassesamfunnet

Jeg er ikke enig med Einar Førde (BT 17.juni) i at man kan være "meir avslappa" i forhold til meritokratiet nå enn han var for 44 år siden. Han bygger sin avslappethet på at sortering av menneske etter intelligens og talent er mer rettferdig enn at de sorteres på den gamle måten etter penger og klassetilhørighet.