Kunne ikke bruke alarmen

"Sleipner"-kaptein Sverre J. Hagland hadde antikollisjonsalarm på broen. Men han fikk aldri opplæring i å bruke den.