Trassar UDI

Eg las artikkelen om Kosar Ali med interesse. Eg er samd med Henrik J. Askvik at her har UDI handla inkonsekvent.