Til kamp for skolene

Foreldre og elever vil kjempe for å beholde de tre skolene, Samdal, Helldal og Trengereid. Forslaget om nedleggelse har vakt sterke reaksjoner.