Algedyrking redder ikke gasskraftverk

Jeg viser til mitt innlegg i Bergens Tidende 30. september, «Algedyrking redder ikke gasskraftverk», hvor jeg påviste at det ikke er mulig å dyrke alger med kunstlys i den skala som trengs for å fjerne all CO2 fra gasskraftverk slik det tas sikte på med den metoden som lanseres av professor Olav Kvalheim (BT 27.9.).