Skurrande frå Sponheim

Eg kvakk då eg las at Sponheim ikkje var særleg oppteken av matvareprisane, skriv Bjørg Holm.