Vårt heilage private forbruk

Eg driv og strekkjer kjølen til eit stort bokverk. Det har arbeidstittelen «Mine mistak». Truleg blir det 12 omfangsrike band.