Demokratiforakt i DNA?

DNA er i alvorlige vansker. I en slik situasjon skulle man tro at fremskutte deler av partiet var ekstra omhyggelig med å se til at viktige prosesser går demokratisk for seg.