BT og fakta

«Eg vil ikkje dra i tvil ei einaste av dei innvendingane Hordaland vegkontor har kome med i notatet,» skriv redaktør Olav Kobbeltveit i BT 16. mars, der han kritiserer vegsjefen i Hordaland kraftig for å ha kome med eit tilleggsnotat i samband med handsaming av fylkesvegplanen for 2002-11.