Nattogene forsinket

Arbeidet med å utbedre skadene på Bergensbanen tok lengre tid enn antatt. Nattogene gikk, men er forsinket.