Helse fremfor våpen

Det er en illusjon å tro at Missile Defence vil skape sikkerhet og stabilitet. Systemet kan komme til å true menneskenes behov for trygghet og en god helse. Det mener Carl Birger Alm i Norske leger mot atomvåpen.