Flere mot sex-fiksert reklame

Vossagruppa av Norges Kvinne og Familieforbund får støtte fra flere som nå henvender seg skriftlig til barnestatsråden for å få ryddet opp i sex-fiksert reklame rettet mot barn.