En tilvent rystelse

I 1990-årene falt det italienske etterkrigsregimet sammen. Det var avslørt, så italienerne har hørt det meste om sine politikere, og tidligere statsminister Giulio Andreotti har stått for retten før. Men dom for medvirkning til mord gir støt i samfunnskroppen, skriver journalist Georg Øvsthus.