Stolte bygdefolk holder på dialekten

Folk fra bygder som har noe å være stolte over, sportshelter, kulturkjendiser eller flott industri, har lettere for å holde på dialekten enn folk fra steder som har lite å skryte av.