Når eventyr blir til glede

Forestillingen «Dumme konger og Grimme Troll» på Den Nationale Scene var en stor og positiv opplevelse for vår familie.