Rike Norge må tenke på nytt

Hvor ble det av 70-årenes vyer om et kvalitativt bedre samfunn? spør dr. techn. Jan A. Andersen i dagens kronikk.