Sparekniv på Haukeland

Jeg leser i BT (10. 1.) med vantro om Haukelands varslede innsparinger på 105 millioner kroner.