Om priser i Gule Sider

Jeg viser til leserinnlegg i Bergens Tidende 24. januar 02 der H. Fadler feilaktig kommenterer priser i Gule Sider. Jeg finner det på sin plass å komme med følgende korrigeringer: