Bergen Kino og nybygg

Bergen Kino ønsker å gi innbyggerne i bergensområdet et enda bedre kinotilbud og har derfor planer om å realisere et nytt kinosenter i nærheten av det eksisterende Konsertpaleet.