Negroes for sale ...

Jeg var en gang i Negerlandsbyen. Der var det mange som glodde på meg. Jeg forsto ikke helt hvorfor, før jeg fikk vite «navnet» på stedet. Og siden jeg er født med flere pigmenter i huden enn nordmenn flest, falt det da en del brikker på plass, kan du si.