Fossil investering

Naturgass Vest har fått nesten 20 millioner kroner i statlige subsidier til mottaksstasjoner for flytende fossilgass. Fossilgass er en sterkt forurensende energikilde.