Beheim Karlsen-rettssak flyttast ikkje

Gulating lagmannsrett har no avvist kravet frå forsvarar Tor Erling Staff om at rettsforhandlingane i Beheim Karlsen-saka må flyttast frå Sogndal.