Bittert at unge går til grunne

Vi som til daglig ser Nygårdsparken gremmes. Vi ser ungdom med full førlighet og bare med beruselse og ustelthet som lyte.