Små barnehager uten egen styrer?

Byrådets forslag til budsjett inneholder et forslag som kan få store konsekvenser for de minste kommunale barnehagene.