• - Jeg mottar innimellom henvendelser fra brukere som opplever det som vanskelig å få kontakt med Nav. Dette er nå i hovedsak løst gjennom etableringen av kontaktsentre som skal motta telefoner og svare på brukernes spørsmål, svarer arbeidsministeren.

Vi skal stille krav til «nav'erne»

Johanne Magnus utfordret arbeidsministeren på hvorfor det er så lett å Nave i Norge. - Å ta et «friår», er alt annet enn greit, er et av Huitfeldts svar.