Lønnsløft for de usynlige

Barnehageansatte, assistenter, barnepleiere og barne- og ungdomsarbeidere.