Verdiene skapes i distriktene

Det er med stor undring jeg har fulgt med på de politiske hendelser den siste tiden.