Høyre og sprøyterom

Det er tragisk, og uvirkelig, at 32 mennesker omkom av overdose i Bergen i år 2000.