Hva er en klimaforsker?

Sigbjørn Grønås begynner nå å ta plass blant de dødelige i BTs pågående klimadebatt (10.1.01) og erkjenner at også andre kan være meningsberettiget i det han kaller klimapolitikk.