Politikk er troverdighet!

Er dagens politikere troverdige? Svaret er ikke entydig, men mye tyder på at de har mye mindre troverdighet enn de burde ha.