Keiserens nye klær

En rekke av de frie teatergruppene i Bergen føler seg tråkket på av min kronikk i Bergens Tidende sist lørdag, hvor jeg stilte spørsmål ved en myteoppfatning som man møter i noen sammenhenger, nemlig at teaterinstitusjoner ikke skaper noe nytt, fordi alt det nye skjer hos de frie gruppene.